Условия за ползване

Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на услуги (наричани по-долу за краткост "Условия"), за използване на уебсайта HotDeals.bg тъй като те съдържат важна информация за вашите права и задължения като потребител на сайта. 
Използването на уебсайта HotDeals.bg означава, че вие сте съгласни да спазвате описаните по-долу условия. Запознайте се внимателно с Общите условия преди да потвърдите.
Всяка промяна на общите условия се публикува на уебсайта HotDeals.bg
Дата на създаване: 01.08.2022
Дата на последна актуализация: 15.09.2022

I. ДЕФИНИЦИИ
1. Потребител - всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайта HotDeals.bg по какъвто и да е начин, включително и като го разглежда.
2. Уебсайта, Платформата, Услугата - уебсайта HotDeals.bg и предлаганите от него услуги и функционалности.
3. Доставчик - собственик и администратор на уебсайта HotDeals.bg - ХотДийлс ООД

II. ПРЕДМЕТ
1. Настоящите Условия за ползване уреждат правата и задълженията между дружеството ХотДийлс ООД и други лица, ползващи услугите на HotDeals.bg, произтичащи от договори за услуги, сключени чрез интернет страницата на Доставчика на адрес: HotDeals.bg, през Facebook или Google и други свързани правни отношение. 
2. Всeки Потребител, получил достъп до уебсайта с адрес HotDeals.bg, и до информацията в него, предлагани от Доставчика, се съгласява и приема Общите условия за ползване.
3. Потребителят, използващ този уебсайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. 
4. При несъгласие с Общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.
5. Услуги, осигурявани чрез уебсайта HotDeals.bg са предоставяната възможност на Потребителите за получаване на информация за предлагането на определена стока от различни онлайн магазини в срок на промоция или разпродажба.
6. Информацията за цената и процента на отстъпката се предоставя от онлайн магазина продаващ стоката и HotDeals.bg не носи отговорност за несъответствия на информацията в уебсайта и съответния магазин.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА
1. Доставчик на услугата: ХотДийлс ООД
2. Вписан в публичните регистри с ЕИК: 115899981
3. Регистриран по ЗДДС: BG 115899981
4. Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. Мостова 3, р-н Централен
5. Данни за контакт и кореспонденция: България, гр. Пловдив, ул. Мостова 3, тел: +359 894 605 495, email: info@hotdeals.bg
6. HotDeals.bg е интелектуален продукт на ХотДийлс ООД, както и изключителен собственик на лицензията им.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите условия за ползване имат задължителна сила за Доставчика и за Потребителите на Услугата. При попълване на електронна форма за регистрация чрез отбелязване в полето "Запознах се с Общите условия и ги приемам", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената от него официална регистрация, се извършва чрез съхранените данни в базата данни на уебсайта HotDeals.bg, съхранение на имейл съобщенията, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на Потребителя, предоставена от Потребителя, който, тъй като е запознат с настоящите Общи условия, предоставя информацията доброволно, съзнателно и по негова воля.
3. Доставчикът има право да променя или допълва Условията за ползване. Промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта.
4. Всички оферти, предоставени на уебсайта HotDeals.bg се обновяват автоматично, като това не изключва технически грешки и възможни "бъгове".
5. ХотДийлс ООД държи да предоставя точна информация, включително и снимки, на уебсайта HotDeals.bg. Въпреки това имайте предвид, че изображенията са с илюстративен и насочващ характер.
6. HotDeals.bg съдържа линкове към други сайтове и не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, която се съдържа в тях.

V. ОТГОВОРНОСТ
1. HotDeals.bg носи отговорност, относно съхраняването и опазването на събраните в профила на потребителя данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
2. ХотДийлс ООД не носи отговорност за неточности в уебсайтовете на нашите партньори магазини, както и за "бъгове", настъпили поради неточности в данните подавани от магазина партньор или настъпили форсмажорни обстоятелства. 
3. Потребителят е длъжен да пази своята парола и да не я предоставя на други лица.
4. Потребителите на уебсайта нямат право:
- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на ХотДийлс ООД.
- Да претоварват системата с фиктивни заявки за търсене или друга информация.

VI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. При обработването на лични данни ХотДийлс ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни, отнасящи се до потребители в базата данни на ХотДийлс ООД не може да се предоставят на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя и/или съгласно българските закони.
3. ХотДийлс ООД обработва личните данни на своите потребители съгласно Политика за поверителност на HotDeals.bg, публикувана на интернет страницата на дружеството. 

VII.ТЪРСАЧКАТА HOTDEALS.BG
1. Търсенето, което ви предлага HotDeals.bg, е синтезиран резултат от милиони търговски предложения, които са разпределени в различни категории. Нашият алгоритъм осъществява търсене по име, категория, марка, магазин, цена и отстъпка. Комбинирайте филтрите и добавете текст в търсачката, за да прецизирате резултатите си. 
2. Времето, което се спестява е значително, тъй като търсачката ни засича по ключови думи. Филтрираните резултати можете да подреждате по низходящ или възходящ ред, според цената или отстъпката. 
3. Изследвайте всички възможности на търсачката HotDeals.bg, за да намирате страхотни оферти за продуктите, които търсите. Опитайте с дума, категория, марка или магазин и създайте свой списък с Любими, към който можете да се връщате по всяко време. Имайте предвид обаче, че срокът на промоциите е различен и се определя от нашите партньори магазини.

Ако имате каквито и да е било въпроси, свързани с начина на работа на търсачката HotDeals.bg, не се колебайте да се свържете с нас на: info@hotdeals.bg. 

Благодарим ви, че използвате услугите на HotDeals.bg!