Политика за поверителност

ХотДийлс ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Настоящата Политика за поверителност има за цел да информира потребителите за начина, по който обработваме вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за вашите права като наши Потребители. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните ви данни, която ви предоставяме.

Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование: ХотДийлс ООД;
2. ЕИК/БУЛСТАТ: 115899981;
3. Адрес на регистрация: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
4. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
5. Данни за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
6. Телефон: +359 894 605 495;
7. E-mail: info@hotdeals.bg;

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2;
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2;
4. Телефон: 02 915 3 518;
5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
6. Уебсайт: www.cpdp.bg;

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
ХотДийлс ООД, притежател на уебсайта: HotDeals.bg събира и обработва вашите лични данни, за да предоставяме услугите, които сте избрали при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.
Обработката се извършва с цел, за да може да се достави услугата, съгласно законодателството и по-конкретно въз основа на следното:
- Изрично получено съгласие от вас като Потребител;
- Обработване за изпълнение на задълженията на ХотДийлс ООД по договор с вас;
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ХотДийлс ООД;
- За целите на легитимния интерес на ХотДийлс ООД;

II. Видове обработка на лични данни и цели за обработването им

1.Регистрация
При регистрация се изисква само имейл и парола. Регистрацията е доброволна и се основава на съгласието ви, което може да бъде прекратено по всяко време, като заявите изтриване на подадените при регистрацията лични данни от HotDeals.bg. Обработката на данни от регистрацията става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). Чрез регистрирането на профил стават достъпни някои от опциите и услугите на HotDeals.bg, като добавяне на оферти (продукти) в Wishlist (любими), редактиране на личните ви данни, промяна на парола. Данните записани при регистрацията се обработват до прекратяване на съгласието. 
При регистрацията с профил от Facebook или Google, разрешавате на HotDeals.bg достъп до обществения ви профил, според вашите настройки в горепосочените социални мрежи – дата на раждане, информация за текущото местонахождение, списък с приятели във Facebook или Google и имейл адрес, снимка, възрастова група, пол и друга обществена информация.

2.Обработка на данни за бюлетин
За целите на бюлетина HotDeals.bg съхранява вашият имейл адрес като лични данни. Записването за бюлетин и даваното съгласие за обработка на данни е доброволно и става с отделно от другите данни потребителско одобрение. Това съгласие може да бъде прекратено по всяко време през клиентския профил. Обработката на данните за целите на бюлетина става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от GDPR. Обработката на личните данни запазени за работата на бюлетина на HotDeals.bg се използват до прекратяване на съгласието. 

3.Обработка на бисквитки - cookies
За подобряване на услугите на HotDeals.bg, както и за по-добро насочване на рекламните кампании ние използваме информация събирана от бисквитки. Бисквитките са файлове, съхранявани на твърдия диск на компютъра ви. Те съдържат информация за движението ви в посетените от вас сайтове, така че при повторно влизане в тези сайтове, да ви представи определени опции, базирани на съхранената информация от последното посещение.
Бисквитките могат да се използват за анализ на трафика, за рекламни и маркетингови цели.
Видовете бисквитки, които използваме може да прочете в секция COOKIES.
Промяната или проверката на това какъв тип бисквитки приемате, може да го направите в настройките на браузъра, който използвате. Може да блокирате всички или определени бисквитки във всеки един момент, като активирате настройката на браузъра, която ви позволява тази дейност, но ако блокирате всички бисквитки (включително основни), няма да имате достъп до всички или някои части от нашия уебсайт.

III.Съхраняване и заличаване на лични данни
Hotdeals.bg съхранява събраните данни от: 
- Регистрация - до момента на поискване от клиента за заличаване на данните.
Заличаването на данните потребителят може да поиска през своя профил, след което hotdeals.bg ги криптира.
- Бюлетин - до момента на прекратяване на абонамента за бюлетин, което клиента прави само през своя профил в HotDeals.bg
- Според валидността на вида на бисквитката или до момента на деактивирането им от потребителския браузър, което се прави от самия потребител.
За да отмените съгласието си, трябва да деактивирате бисквитките за страниците на HotDeals.bg във вашия браузър и да изтриете запазените до момента бисквитки.
За повече информация моля използвайте секцията за Помощ на браузъра си.

IV. Предявяване на права
Вие можете по всяко време да се свържете с администратора на данните с претенции по следните въпроси:
- право на достъп - имате право да получите копие от информацията за обработка на данните, както и от обработваните данни.
- право на коригиране - имате право да изисквате корекция в данните, както и допълване на непълни данни. 
- право на изтриване - имате право да изисквате изтриване на личните данни, както и правото това ваше изискване за изтриване да бъде предадено на други администратори на данни, доколкото ваши лични данни са били публикувани неправомерно. 
- право на ограничаване на обработваните данни - имате право да изисквате ограничение на обработваните данни. 
- право да получите вашите лични данни в структуриран общоприет вид, с възможност за прочитане на машина, както и да заявите предоставянето на тези данни на друг администратор на данни (право на преносимост на данните, чл. 17. от GDPR)
- право на възражение - имате право да възразявате срещу обработката на данни.
- условия за даване на съгласие - имате право да прекратите по всяко време съгласието си за случаи, когато то е необходимо за обработка на данни. Прекратяването на съгласие не влияе на законността на обработката на данни за предшестващия прекратяването период. 
- право на подаване на жалба до надзорен орган - имате право да се обръщате с жалба към надзорния орган, ако считате, че обработката на данните е станала незаконосъобразно.

При въпроси, относно политиката за поверителност може да се свържете с нас на: info@hotdeals.bg